WITAMY NA NASZEJ STRONIE
B
iblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie jest ogólnouczelnianą
jednostką organizacyjną, służącą potrzebom nauki i kształcenia.
Biblioteka w sposób harmonijny stara się łączyć zadania biblioteki tradycyjnej z biblioteką elektroniczną oraz dążyć do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników. Jednocześnie jest otwarta na współpracę ze środowiskami nauki i kultury, inicjuje oraz realizuje działania wspomagające budowanie społeczeństwa wiedzy, które zapewni użytkownikom osiągnięcie sukcesu w studiowaniu oraz w rozwoju własnej kariery zawodowej.
WARTO PRZECZYTAĆ
AKTUALNOŚCI