Aktualizacja informacji o korzystaniu z Biblioteki w okresie pandemii

Szanowni Użytkownicy Biblioteki Uczelnianej,

Poniżej zamieszczamy aktualizację informacji na temat zasad korzystania z Biblioteki w okresie pandemii, które obowiązują od 4 listopada b.r.

  1. W związku z najnowszym Zarządzeniem JM Rektora PWSZ informujemy, że w bibliotece czynna będzie tylko Wypożyczalnia (s. 134B), od poniedziałku do piątku, w godz.:   10.00 – 17.00.

Ważne:

  • Biblioteka nie będzie czynna w soboty – do odwołania.
  • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna zawiesza usługi – do odwołania.

2. Zamawianie książek odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie poprzez katalog internetowy biblioteki.

3. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca, czasopisma na 1 tydzień.

4. Odbiór oraz zwrot książek będzie odbywał się w specjalnie wyznaczonym miejscu.

5. Również odbiór oraz zwrot czasopism będzie możliwy tylko w Wypożyczalni.

6. W strefie wyznaczonej do kontaktu z czytelnikiem może przebywać 1 osoba. Osoba odbierająca lub zwracająca książki musi dezynfekować dłonie przy  wejściu na  teren Uczelni oraz posiadać osłonę na usta i nos.

7. Zwrócone do Wypożyczalni książki zostaną zablokowane przed kolejnym wypożyczeniem na okres 3 dni („kwarantanna”).

8. Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelni Głównej – na okres 1 tygodnia. Po zwrocie zostaną one zablokowane na okres 3 dni przed kolejnym wypożyczeniem.

9. Zachęcamy do zakładania konta – bez konieczności wizyty w Bibliotece – w sposób opisany tutaj.

10. Zachęcamy do korzystania z książek i czasopism elektronicznych :

Czytelnia internetowa IBUK Libra,

IEEE Xplore Digital Library,

Bazy PROQUEST

Bazy EBSCO,

Bazy w ramach WBN,

Polska Bibliografia Lekarska.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do