HAN – e-zbiory

Biblioteka PWSZ w Tarnowie oferuje zdalny dostęp do licencjonowanych elektronicznych baz danych za pomocą systemu HAN.

Warunkiem korzystania z baz danych spoza sieci uczelnianej jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania są tożsame jak przy logowaniu do katalogu bibliotecznego Koha. W przypadku problemów z logowaniem konieczna jest zmiana hasła do katalogu bibliotecznego.