Elektroniczne bazy danych dostępne dla naukowców i studentów

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie poprzez udział  w Projekcie Perspektywy oferuje zdalny dostęp do licencjonowanych elektronicznych baz danych, czyli m.in. pełnotekstowych czasopism i książek elektronicznych z wielu dziedzin: nauk technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych w polskich i zagranicznych zasobach.

Z baz można korzystać za pomocą systemu HAN. – Warunkiem korzystania z baz danych spoza sieci uczelnianej jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania są tożsame jak przy logowaniu do katalogu bibliotecznego Koha
Oferujemy dostęp do następujących baz danych: ProQuest Central, SciTech Premium Collection i Academic Complete, IBUK Libra i IEEE Explore Digital Library.
Wykupienie dostępu do tak bogatych zasobów stało się możliwe dzięki udziałowi Uczelni w Projekcie „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.”

Wejście do baz

Środki pozyskane z Projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.” pozwoliły na wyposażenie  superkomfortowego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Składa się ono z biurka z płynnie regulowanym blatem, specjalistycznej myszy oraz klawiatury, urządzenia czytającego oraz elektronicznej lupy.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do