Historia i zbiory

Biblioteka Uczelniana jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną służącą potrzebom nauki i kształcenia. Księgozbiór obejmuje piśmiennictwo naukowe krajowe i zagraniczne, głównie z tych dziedzin wiedzy, które stanowią przedmiot nauczania w PWSZ. Stan księgozbioru to około 70 tysięcy książek oraz nieksiążkowych zbiorów specjalnych (dokumentów audiowizualnych, kartograficznych i elektronicznych).IMG_0060 - Kopia
Księgozbiór wzbogacony jest bogatą kolekcją roczników czasopism naukowych i branżowych, powiększaną systematycznie dzięki bieżącej prenumeracie ponad 100 tytułów periodyków polskich i zagranicznych.
Biblioteka umożliwia dostęp do źródeł i baz elektronicznych, bibliotek i repozytoriów cyfrowych, widocznych na stronie internetowej pod nazwą E-zbiory. Najważniejsze z nich to: czytelnia podręczników on-line IBUK libra, system informacji prawnej Legalis, Polska Bibliografia Lekarska (PBL), Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN).

Ponadto Biblioteka opracowywuje i udostępnia w ramach katalogu OPAC kartotekę zawartości wybranych czasopism naukowych oraz bibliografię zawartości wybranych prac zbiorowych obecnych w naszym księgozbiorze.

Biblioteka Uczelniana 1998 – 2013

Kartka z naszej historii:
1999 r. – Rozpoczęcie prac związanych z organizacją biblioteki w uczelni. Początkowo biblioteka zajmowała niewielkie pomieszczenie na parterze, w budynku głównym, gdzie mieściła się mała czytelnia połączona z wypożyczalnią. Książki były niemal od początku i na bieżąco wprowadzane do systemu komputerowego MAK. Stan księgozbioru na koniec roku to 5 tysięcy woluminów.
2001 r. – Przeniesienie biblioteki do nowego budynku dydaktyczno-bibliotecznego oznaczonego literą „B”. Uruchomienie oddzielnej wypożyczalni, obszernej, oferującej około 100 miejsc czytelni głównej oraz połączonej z nią czytelni komputerowej i czasopism wyposażonej w 10 stanowisk do korzystania z serwisów internetowych i kilka stolików do przeglądania prasy. Stan księgozbioru: 25 tysięcy woluminów.
2008 r. – Modernizacja w bibliotece. Zakupiono zintegrowany system biblioteczny PATRON, który umożliwił zautomatyzowanie wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia, opracowania i udostępniania. Czytelnia komputerowa oraz czasopism została przeniesiona do nowych pomieszczeń, a czytelnikom udostępniono 18 nowych komputerów.  Stan księgozbioru: 40 tysięcy woluminów.
2009 r. – Biblioteka uzyskała dostęp do naukowych baz danych: Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Web of Science, Elsevier oraz EBSCO. Stan księgozbioru: 44 tysięcy woluminów.
2011 r. – Aktualizacja systemu bibliotecznego PATRON, w tym umożliwienie czytelnikom internetowego zamawiania książek. Uruchomienie pierwszych szkoleń bibliotecznych w formie elektronicznej na platformie MOODLE. Zakupienie czytelni podręczników on-line Ibuk.pl.
2012 r. –  Rozpoczęcie prac związanych z Bibliografią Zawartości Prac Zbiorowych. W pomieszczeniach biblioteki zainstalowana została klimatyzacja. Stan księgozbioru: 50 tysięcy woluminów.
2013 r. – Obchody Jubileuszu 15-lecia Uczelni, z okazji którego biblioteka przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą jej historii i oferty oraz warsztaty rękodzieła artystycznego . Powstanie filmów szkoleniowych dotyczących korzystania z Biblioteki połączonych z multimedialnym szkoleniem bibliotecznym. Stan księgozbioru: 53 tysiące woluminów.