Rada Biblioteczna

Skład Rady na kadencję 2015-2019 :

dr Małgorzata Kołpa – przewodnicząca
dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska
dr Radosław Pytlik
mgr Bogumiła Stachura
mgr Joanna Król
Joanna Grodny

 

Do kompetencji Rady Bibliotecznej w szczególności należy:

  • przedstawianie projektów założeń do kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej uczelni,
  • przedstawianie kandydatów na dyrektora biblioteki uczelnianej,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego biblioteki uczelni,
  • opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki.