Regulaminy

Poniżej prezentujemy Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, do którego należy Biblioteka Uczelniana PWSZ w Tarnowie wprowadzony Zarządzeniem nr 112/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
oraz
Regulamin wypożyczania urządzeń mobilnych w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wprowadzony Zarządzeniem nr 113/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin wypożyczania urządzeń mobilnych