Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej mieści się pawilonie dydaktyczno-bibliotecznym „B”, sala 124.

Z usług Ośrodka może skorzystać każdy zainteresowany.

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej przede wszystkim wspiera poszukiwania bibliograficzne dla celów naukowych, a zwłaszcza pisania różnego typu prac dyplomowych.
W tym zakresie oferujemy pomoc zdalną prosząc o przesyłanie drogą elektroniczną – na  adres: odiin@pwsztar.edu.pl – kwerendy bibliograficzne zawierające następujące dane:

 • Nazwisko i imię.
 • Określenie statusu (student/pracownik/osoba spoza Uczelni).
 • Temat pracy dyplomowej lub temat usługi informacyjnej.
 • Słowa kluczowe lub dodatkowe aspekty tematu, zakres dat wydania publikacji, język publikacji.
 • Cel realizacji kwerendy (praca dyplomowa / praca zaliczeniowa / egzamin / inny).
 • Kontakt : adres e-mail lub tel.

Ponadto ODiIN realizuje następujące zadania:

  • opracowuje, nadzoruje i udostępnia własne bibliograficzne bazy danych,
  • umożliwia dostęp do krajowych i zagranicznych baz danych w ramach posiadanych licencji,
  • oferuje pomoc studentom i pracownikom uczelni w zakresie podnoszenia ich kompetencji informacyjnych,
  • zarządza serwisem internetowym Biblioteki,
  • wspomaga podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników biblioteki uczelnianej,
  • wspiera proces tworzenia i udostępniania bibliograficznej bazy dorobku naukowego pracowników uczelni.

IMG_5870 - KopiaGodziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 – 15:00
Wtorek 10:00 – 15:00
Środa 10:00 – 15:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 16:00

Kontakt:
e-mail: odiin@pwsztar.edu.pl
tel. 14 6316548