Szkolenie biblioteczne

Elektroniczne Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W tym roku akademickim szkolenie biblioteczne odbywać się będzie na platformie MS Teams.

I etap: W okresie 03.11.21 – 12.11.2021 studenci pierwszego roku poszczególnych kierunków muszą dołączyć do swoich zespołów na MS Teams za pomocą przesłanych do Dziekanatów kodów.

Niedołączenie do zespołu w/w terminie będzie skutkować brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu Szkolenie biblioteczne.

II etap: W okresie od 15 listopada 2021 r. na platformie MS Teams będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu, niezbędne materiały oraz test zaliczeniowy, którego rozwiązanie będzie wymagane w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Osoby, które kontynuują studia na drugim stopniu, a mają zaliczenie z pierwszego stopnia studiów proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową niżej podanym koordynatorom przedmiotu – zgodnie z przypisanym Wydziałem.

Poniżej udostępniamy prezentację multimedialną „Szkolenie biblioteczne”, która będzie widoczna również w ramach zadania MS Teams, a także – tutaj:  REGULAMIN BIBLIOTEKI Uczelnianej.

—————————————

Osoby (koordynatorzy przedmiotu) dokonujące zaliczeń:

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny – mgr Jan Pojedyniec

Wydział Humanistyczny – mgr Jan Pojedyniec

Wydział Sztuki – mgr Jan Pojedyniec

Kontakt e-mail: jpojedyniec@pwsztar.edu.pl

———————————————————————–
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – mgr Marta Marcinkiewicz

Wydział Ochrony Zdrowia – mgr Marta Marcinkiewicz

Wydział Politechniczny – mgr Marta Marcinkiewicz

Kontakt  e-mail: m_marcinkiewicz@pwsztar.edu.pl

(archiwalne)

 

(Prezentacja)