Szkolenie biblioteczne

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić poniżej), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM, KTÓREGO POZYTYWNY WYNIK JEST WARUNKIEM UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU.

Pamiętaj, zanim rozpoczniesz test, zapoznaj się z w/w materiałami!

TEST

Uwaga: studentów, którzy zostali dopisani do listy studentów później może nie być w bazie testowej. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie wiadomości mailowej do jednej z niżej wymienionych osób (zgodnie z przypisanymi wydziałami) z podaniem następujących informacji: nazwisko, imię, nr albumu, nr pesel, kierunek i typ studiów.

Wpisy dokonywane będą do indeksów złożonych w dziekanatach.

Osoby dokonujące zaliczeń:

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny – mgr Jan Pojedyniec

Wydział Humanistyczny – mgr Jan Pojedyniec

Wydział Sztuki – mgr Jan Pojedyniec

Kontakt: tel. 14 63 16 548,  mail: jpojedyniec@pwsztar.edu.pl

———————————————————————–
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – mgr Marta Marcinkiewicz

Wydział Ochrony Zdrowia – mgr Marta Marcinkiewicz

Wydział Politechniczny – mgr Marta Marcinkiewicz

Kontakt: tel. 14 63 16 548,  mail: m_marcinkiewicz@pwsztar.edu.pl

 

 

(Prezentacja)