Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna jest agendą Biblioteki Uczelnianej, której głównym zadaniem jest udostępnianie książek, artykułów z czasopism i innych materiałów nieosiągalnych w bibliotekach tarnowskich.

Wypożyczalnia umożliwia skorzystanie z tych materiałów:

  1. nauczycielom akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
  2. studentom PWSZ,
  3. pracownikom PWSZ.

Zamówienie składa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres wm@pwsztar.edu.pl
Z zamówionych materiałów można korzystać na miejscu, w czytelni PWSZ, przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą.
Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej są zamieszczone w załączniku do regulaminu.