Wyszukiwanie bibliografii online

Zapraszamy do korzystania z oferty wspierania poszukiwań bibliograficznych dla celów naukowych, a zwłaszcza pisania różnego typu prac dyplomowych.
W tym zakresie oferujemy pomoc zdalną prosząc o przesyłanie drogą elektroniczną, na podany niżej adres e-mail, kwerendy bibliograficzne zawierające następujące dane:

  • Nazwisko i imię.
  • Określenie statusu (student/pracownik/osoba spoza Uczelni).
  • Temat pracy dyplomowej lub temat usługi informacyjnej.
  • Słowa kluczowe lub dodatkowe aspekty tematu, zakres dat wydania publikacji, język publikacji.
  • Cel realizacji kwerendy (praca dyplomowa / praca zaliczeniowa / egzamin / inny).
  • Kontakt : adres e-mail lub tel.

Adres e-mail: odiin@pwsztar.edu.pl

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do