O bibliotece

Misja

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego uczelni poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz źródeł informacji naukowej i technicznej, niezbędnych do realizacji tego procesu, a także zaspokajanie potrzeb informacyjno-edukacyjnych użytkowników biblioteki.

Misja Biblioteki jest wypełniana poprzez realizację m.in. następujących zadań:

  • prowadzenie właściwej polityki gromadzenia i uzupełniania księgozbioru, zapewniającej dostęp do niezbędnych podręczników, literatury fachowej i naukowej oraz nowości wydawniczych,
  • udostępnianie zbiorów własnych, innych bibliotek naukowych i globalnych zasobów informacyjnych,
  • szkolenie użytkowników w zakresie umiejętności korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni oraz efektywnego wyszukiwania informacji,
  • rozwijanie i unowocześnianie usług stosownie do potrzeb użytkowników oraz zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni,
  • promocję zasobów i usług Biblioteki w środowisku uczelnianym i lokalnym,
  • wspieranie projektów naukowo-badawczych realizowanych w uczelni.