Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej mieści się pawilonie dydaktyczno-bibliotecznym „B”, sala 124.

Z usług Ośrodka może skorzystać każdy zainteresowany.

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej realizuje następujące zadania:

  • opracowuje, nadzoruje i udostępnia własne bibliograficzne bazy danych,
  • umożliwia dostęp do krajowych i zagranicznych baz danych w ramach posiadanych licencji,
  • oferuje pomoc studentom i pracownikom uczelni w zakresie podnoszenia ich kompetencji informacyjnych,
  • zarządza serwisem internetowym Biblioteki,
  • wspomaga podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników biblioteki uczelnianej poprzez organizację wewnętrznych kursów i warsztatów,
  • wspiera proces tworzenia i udostępniania bibliograficznej bazy dorobku naukowego pracowników uczelni,
  • wspiera projekty naukowo-badawcze realizowane w uczelni.

IMG_5870 - KopiaGodziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 – 15:00
Wtorek 10:00 – 15:00
Środa 10:00 – 15:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 16:00

Kontakt:

Jan Pojedyniec e-mail: jpojedyniec@pwsztar.edu.pl ;
Monika Nowicka e-mail: m_nowicka@pwsztar.edu.pl
tel. 14 6316548