Szkolenie biblioteczne

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić poniżej), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM, KTÓREGO POPRAWNE WYPEŁNIENIE JEST WARUNKIEM UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU.

ROZPOCZNIJ TEST
(dostęp do testu trwa do 27.01.2019 r.)

Wpis z zaliczenia w sesji zimowej pierwszego roku studiów.

Wpisy dokonywane są jednocześnie do indeksu i karty zaliczeniowej.

W sesji starosta roku powinien zgłosić się do pracownika biblioteki w celu uzgodnienia terminu dokonania wpisu.

Wpisy dokonywane są grupowo.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za szkolenie:

dr Wioletta Jachym
tel. 14 63 16 548
mail: w_jachym@pwsztar.edu.pl

(Prezentacja)