Szkolenie biblioteczne

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić poniżej), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM, KTÓREGO POPRAWNE WYPEŁNIENIE JEST WARUNKIEM UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU.

(dostęp do testu trwa od 23.10.2019 do 31.01.2020 r.)

ROZPOCZNIJ TEST

Wpisy dokonywane są jednocześnie do indeksu i karty zaliczeniowej w sesji zimowej.

W sesji starosta roku powinien zgłosić się do pracownika biblioteki w celu uzgodnienia terminu dokonania wpisu.

Wpisy dokonywane są grupowo.

Osoby odpowiedzialne za szkolenie:

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny – mgr Agnieszka Maroszek

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – mgr Agnieszka Maroszek

Wydział Ochrony Zdrowia – mgr Agnieszka Maroszek

Kontakt: tel. 14 63 16 582,  mail: a_maroszek@pwsztar.edu.pl

Wydział Politechniczny – mgr Joanna Król

Wydział Humanistyczny – mgr Joanna Król

Wydział Sztuki – mgr Joanna Król

Kontakt: tel. 14 63 16 582,  mail: j_krol@pwsztar.edu.pl

 

(Prezentacja)